HARMONOGRAM TRENINGÓW.

Informujemy, że wszystkie treningi w sierpniu odbywać się będą zgodnie z harmonogramem:
tenis rodzinnie – w ramach grantu Fundacji „Anwil”,:
Poniedziałki od 17:00
Niedziela godz. 18:00
Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci – dofinansowanie Gmina Miasta Włocławek:
poniedziałki 9:00 
Czwartki 16:30 . Zapraszamy