Liga

REGULAMIN LETNIEJ LIGI TENISOWEJ TKKF HORYZONT ‘2016

 1. Letnia Liga Tenisowa (w skrócie LLT) jest to forma rywalizacji tenisowej mająca na celu motywowanie i integrowanie ludzi grających w tenisa, związanych z kortami TKKF Ognisko „Horyzont”. ( Uczestnik LLT ma obowiązek przed przystąpieniem do rozgrywek tj do 30.05.2016 uregulować składkę członkowską na sezon letni w wysokości 50pln, dzieci i młodzież 30 pln na konto TKKF Horyzont lub gotówką u organizatora).
 2. Idea LLT oparta jest na stworzeniu cyklicznych rozgrywek tenisowych, gdzie wyznacznikiem miejsca zajmowanego przez danego gracza w tabeli będzie jego skuteczność i aktywność nagradzana poprzez przyznawane punkty.
 3. Rozgrywki rozpoczynają się 1 czerwca i trwają do 30 września 2016.
 4. Rywalizacje będą odbywały się w grupach: mężczyzn open, senior ( +50 lat); kobiet, dzieci do lat 14 .
 5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w każdym secie obowiązuje tie-break.
 6. Zawodnik wymieniony w terminarzu na pierwszym miejscu jest gospodarzem pojedynku. Jego obowiązkiem jest ustalenie terminu rozegrania spotkania ze swoim przeciwnikiem, rezerwacja kortu, zapewnienie właściwych piłek (nowych bądź zaakceptowanych przez obu graczy).
 7. Gospodarz (czyli zawodnik wymieniony w terminarzu na pierwszym miejscu) ma obowiązek skontaktować się ze swoim przeciwnikiem w pierwszych 5 dniach wyznaczonych zgodnie z rozpiską i ustalić termin rozegrania meczu. Jeśli nie skontaktuje się z przeciwnikiem i nie umówi się na mecz, to odpowiedzialność za rozegranie pojedynku spoczywa na drugim zawodniku. W przypadku nierozegrania meczu z powodu braku obustronnego kontaktu zawodnicy otrzymują walkower. Jeśli jeden z zawodników uchyla się od rozegrania meczu o przyznaniu punktów za ten pojedynek decyduje Rada Ligi.
 8. Każdy z zawodników decydujących się na udział w LLT powinien ZGODZIĆ SIĘ na udostępnienie kontaktowego numeru TELEFONU i adresu mailowego.
 9. NUMERY TELEFONÓW kontaktowych oraz adresy mailowe dostępne będą na kortach HORYZONT.
 10. Zawodnik wywołany powinien rozegrać mecz w ciągu 4 dni tylko WYŁĄCZNIE na kortach TKKF Horyzont. Rozegranie meczu na innym obiekcie nie będzie zaliczany do ligi. Jeżeli tego nie uczyni przyznany będzie walkower zawodnikowi, który go wywołał Czas zaczyna liczyć się następnego dnia po wywołaniu.
 11. Po zakończonej grze wygrywający ma obowiązek wpisać wynik do tabeli i podać go również sekretarzowi Ligi/ SMS 693 544 957/.
 12. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie ustalić terminu rozegrania meczu z przyczyn leżących po obu stronach (brak możliwości dostosowania się jednego i drugiego gracza do proponowanych terminów) uważa się, że takie wyzwanie traci ważność, przy czym aby to nastąpiło obowiązujące jest zaproponowanie przynajmniej dwóch terminów przez każdego z graczy.
 13. Odwołanie wcześniej ustalonego terminu meczu przez jednego z graczy równoznaczne jest z przyznaniem walkowera drugiemu zawodnikowi. ( w przypadku wzajemnej zgody walkowera nie przyznaje się i wyznacza się następny termin spotkania).
 14. Zawodnik może zawiesić swoją aktywność raz na tydzień w każdym etapie rozgrywek ,należy wtedy powiadomić organizatora i uczestników swojej ligi.
 15. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (ewentualny trzeci set również rozgrywany jako normalny set).
 16. Przyznanie walkowera równoznaczne jest z zapisaniem wyniku 6:0,6:0.
 17.  Za mecze przyznawane będą punkty.
 18. Zawodnicy będą mieli przyznawane zróżnicowane ilości punktów za: wygranie meczu, wygranie seta w przegranym meczu, za udział w przegranym meczu, wygranie poprzez walkower.
 19. W lidze punktacja jest następująca:
  za wygranie meczu 2/0 –4 punkty;
  za wygranie meczu 2/1 – 3 punkty;
  za przegranie meczu w stosunku 1/2 – 2 punktów;
  za przegranie meczu w stosunku 0/2 – 1 punktu.
  walkower – 4/0 punktów.
 20.  Na podstawie przyznawanych punktów stworzony będzie ranking w ramach ligi.
 21. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało taką samą ilość punktów,o wyższym miejscu w tabeli ligowej decydować będzie lepsza różnica gemów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica gemów wygranych do przegranych będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie wynik meczu między zainteresowanymi.
 22. Mecze odbywać się będą bez obecności sędziego.
 23. Piłki na mecz powinien posiadać każdy z grających ( dwie nowe). Dopuszcza się również grę piłkami używanymi dobrej jakości za wzajemna zgodą.
 24. W celu rozegrania meczu należy zarezerwować kort  TKKF Horyzont . Zamawianie kortu: tel: 693 544 957 lub 887 844 981.
 25. Zawodników obowiązują zasady rezerwacji kortów wg regulaminów kortów.
 26. Zawodnicy rozgrywający mecze dzielą koszty eksploatacji obiektu po połowie.
 27. Dla najlepszych zawodników przewidziane są puchary i dyplomy ufundowane przez Zarząd TKKF Horyzont.
 28. Do sprawowania kontroli oraz w wypadkach nadzwyczajnych uprawniona będzie demokratycznie wybrana „Rada Ligi”. podległa Zarządowi Klubu.