IX TURNIEJ Z OKAZJI DNI WŁOCŁAWKA 11-12 CZERWCA 2016

IX TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO Z OKAZJI DNI WŁOCŁAWKA, WŁOCŁAWEK 11-12. 06.2016

Regulamin

 1. Organizator: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko HORYZONT , ul. Matejki 7 87-800 Włocławek, Tel. 693 544 957
 2. Współorganizator: Gmina Miasta Włocławek
 3. Termin i miejsce: 11-12.06.2016, korty ziemne ul. Gałczyńskiego
 4. Kategorie: open mężczyzn , senior +50 lat
 5. Nagrody: za zajęcie miejsca od I do III puchary i dyplomy.
 6. System gry: Rozgrywki prowadzone będą systemem pucharowym ( drabinka)
 7. runda mecze rozgrywane będą systemem „pucharowym” do 9 gemów przy stanie 8: 8 tie- break do 7
 8. runda mecz od stanu 0:0 do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 super tie-break.
 9. Zgłoszenia: Zapisy do dnia 10 czerwca 2016 do godz. 18:00 na kortach ziemnych przy ul. Gałczyńskiego lub telefonicznie: 693 544 957 –Agnieszka Pawlak.
 10. Losowanie :Losowanie przeprowadzi organizator w dniu 10.06.2016 r. o godzinie 18:00 – Po losowaniu ogłoszona zostanie drabinka turniejowa .
 11. Opłata startowa :40 uiszczona do dnia losowania.
 12. Postanowienia końcowe: We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia główny i organizator zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionego regulaminu i przyjętego systemu rozgrywek .

Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW. Zawodnicy ubezpieczają się indywidualnie lub ubezpiecza ich klub, który reprezentują.

Każdy zawodnik zgłaszający się jako uczestnik turnieju akceptuje jednocześnie treść przedstawionego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z rzeczy zagubione w czasie trwania turnieju.

Życzymy sukcesów sportowych.