NABÓR „FUNDACJA ANWIL NA HORYZONCIE”. BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWE

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko HORYZONT rozpoczęło nabór dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat na zajęcia sportowe: tenis ziemny ( nauka techniki, gry i zabawy paratenisowe, miniturnieje) , crossfight, samoobrona. Treningi odbywać się będą od 1 do 31 sierpnia 2020 na kortach ziemnych przy ul.Gałczyńskiego, w parku na Słodowie oraz Orliku przy SP 20.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w ramach tegorocznego konkursu grantowego „Wakacje z Fundacją”. Liczba miejsc ograniczona.

Informacje i zapisy: 693 544 957 , agnieszka.tkkfhoryzont@wp.pl