TKKF HORYZONT

Działamy we Włocławku od 1984 roku. Współpracowaliśmy ze Spółdzielnią Mieszkaniową POŁUDNIE. Pierwszym prezesem Ogniska był Stefan Rybicki. W Latach 90-tych funkcje prezesa obejmowała Elżbieta Girczyc. Obecnie prezesem TKKF HORYZONT jest Jan Mazurkiewicz.

Prowadzimy korty tenisowe przy ul. Gałczyńskiego. Nasza działalność to także organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców naszego miasta, między innymi: festynów, turniejów tenisowych, półkolonii, obozów sportowych. Byliśmy współorganizatorem wyścigu kolarskiego kobiet ECO Tour (2006 i 2007). Organizowaliśmy w latach 2008-2009 Ogólnopolski Bieg Kujawiaka.

Współpracujemy z Włocławskim Klubem Karate Kyokushin, Płockim Klubem Karate Kyokushinkai oraz Środowiskowym Hufcem Pracy.

Nasze działania wspiera Gmina Miasta Włocławek.

KONTAKT
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Horyzont
87-800 Włocławek ul. Matejki 7
NIP 888 18 89 258
Konto: BOŚ SA nr 52 1540 1069 2106 8729 6360 0001
TEL. 601 660 458, 693 544 957
E- MAIL: janmazurkiewicz@wp.pl
agnieszka.tkkfhoryzont@wp.pl