TKKF HORYZONT

Działamy we Włocławku od 1984 roku. Współpracowaliśmy ze Spółdzielnią Mieszkaniową POŁUDNIE. Pierwszym prezesem Ogniska był Stefan Rybicki. W Latach 90-tych funkcje prezesa obejmowała Elżbieta Girczyc. Do roku 2021 funkcję prezesa TKKF HORYZONT pełnił nieprzerwanie Jan Mazurkiewicz. Obecnie na czele stowarzyszenia stoi Ewa Mazurkiewicz. 

Prowadzimy korty tenisowe przy ul. Gałczyńskiego. Nasza działalność to także organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców naszego miasta, między innymi: festynów, turniejów tenisowych, półkolonii, obozów sportowych. Byliśmy współorganizatorem wyścigu kolarskiego kobiet ECO Tour (2006 i 2007). Organizowaliśmy w latach 2008-2009 Ogólnopolski Bieg Kujawiaka.

Współpracujemy z Włocławskim Klubem Karate Kyokushin, Płockim Klubem Karate Kyokushinkai oraz Środowiskowym Hufcem Pracy.

Nasze działania wspiera Gmina Miasta Włocławek.

KONTAKT
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Horyzont
87-800 Włocławek ul. Matejki 7
NIP 888 18 89 258
Konto: BOŚ SA nr 52 1540 1069 2106 8729 6360 0001
TEL. 601 660 458, 693 544 957
E- MAIL: janmazurkiewicz@wp.pl
agnieszka.tkkfhoryzont@wp.pl