ZAJĘCIA POZALEKCYJNE SPORTOWO-REKREACYJNE ORAZ TENISA ZIEMNEGO.

Ognisko TKKF Horyzont przy dofinansowaniu Gminy Miasta Włocławek organizuje pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz tenisa ziemnego . Już odbyły się pierwsze treningi na kortach ziemnych przy ul. Gałczyńskiego.  tenis korty1