ZAPISY NA ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE ORAZ TENISA ZIEMNEGO .

Informujemy ,że rozpoczęliśmy zapisy dzieci i młodzieży w wieku od lat 6 do 15, na zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz tenisa ziemnego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Włocławek. W programie gry i zabawy ogólnorozwojowe, ale też nauka zasad i gry w tenisa ziemnego. Cały program zajęć oparty jest na ogólnopolskim programie Tenis 10. W trakcie zajęć prowadzone będą również działania profilaktyczne obejmujące m, in. : Zasady i normy postępowania, trening umiejętności życiowych itp.
Zapisy , informacje :693 544 957.