XVIII TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA 28-29 MAJA 2016

XVIII TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA, WŁOCŁAWEK 28-29. 05.2016

Regulamin

  1. Organizator: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko HORYZONT , ul. Matejki 7 87-800 Włocławek, TEL. 693 544 957
  2. Współorganizator: Fundacja „ANWIL dla Włocławka”, Gmina Miasta Włocławek
  3. Termin i miejsce: 28-29.05.2016, korty ziemne ul. Gałczyńskiego

Talentiada:  28.05.2016 sobota godz. 14:00 korty ziemne ul. Gałczyńskiego

warunki uczestnictwa : Udział w talentiadzie mogą wziąć uczestnicy „Włocławskiej Akademii Tenisa Ziemnego Fundacji ANWIL dla Włocławka – Tenis na HORYZONCIE”.

opłata startowa: wszyscy uczestnicy zwolnieni są z opłaty startowej

konkurencje : rzut piłką w pole serwisowe, bieg 6 min. ( najdłuższy dystans), test zbierania piłek, bieg wahadłowy, slalom z przeszkodami, turniej drużynowy.

– nagrody: wszyscy biorący udział w konkurencjach otrzymają dyplom, medal .

XVIII Turniej Tenisa Ziemnego  29.05.2016 niedziela  godz. 8:30  korty Ziemne ul. Gałczyńskiego

warunki uczestnictwa: zgłoszenie udziału najpóźniej do dnia 28 maja 2016 ( sobota) godz. 14:00

TEL. 693 544 957

opłata startowa:  20 zł

kategorie dzieci i młodzieży ( bez podziału na płeć):

  • do lat 8 ( czerwona piłka)
  • 9-10 lat (zółta)
  • 11-12 lat
  • 13-15 lat

system rozgrywek: czerwone  i żółte piłki grają do dwóch wygranych tie-break- ów do 7pkt.

kategorie pow. 11 lat :  mecze rozgrywane będą systemem pucharowym( drabinka) do dwóch wygranych setów od stanu 2:2 , w razie remisu Tie-break do 7  z przewagami.

Jeżeli liczba zawodników będzie mniejsza odbędzie się gra „każdy z każdym”.

Mecz finałowy do dwóch wygranych setów stan 0:0.

– nagrody: za zajęcie miejsca od I do III – puchary, dyplomy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z rzeczy zagubione w czasie trwania turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Życzymy sukcesów sportowych.